1. Podstawą działalności Stowarzyszenia jest statut :
  2. Władze :
  3. jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000662373
  4. posiadamy konto bankowe o numerze 97 1240 6768 1111 0010 7355 0597