1. Podstawą działalności Stowarzyszenia jest statut :
  2. Władze :
  3. jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000662373
  4. posiadamy konto bankowe o numerze 04 2530 0008 2041 1070 6362 0001