W dniach 3–4 października 2020 r., w Ludwikowicach Kłodzkich koło Nowej Rudy odbyły się II Warsztaty „Dziedzictwo i historia górnictwa”. Zostały one zorganizowane przez Stowarzyszenie Naukowo-Edukacyjne Terra Minera, we współpracy z: Katedrą Górnictwa i Geodezji Politechniki Wrocławskiej, Zakładem Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Instytutem Historii Nauki PAN. Swoim Honorowym Patronatem Warsztaty objęła Pani Adrianna Mierzejewska, Wójt Gminy Nowa Ruda, a ich organizację finansowo wsparła Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park.

W Warsztatach uczestniczyli pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskiej Akademii Nauk, Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (Oddział Wrocławski oraz Muzeum Geologiczne w Warszawie), Archiwum Państwowego w Katowicach, członkowie Stowarzyszenia Pro Futuro i Bractwa Gwarków, a nawet Dyrektorzy katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu.

Do wygłoszenia w ramach trzech sesji referatowych zgłoszono 18 referatów, które dotyczyły bardzo różnorodnych zagadnień związanych z historią, dziedzictwem i wykorzystaniem pozostałości dawnego górnictwa. Poruszono w nich m.in. zagadnienia historii XX-wiecznego górnictwa siarkowego w rejonie Tarnobrzega, elementów XVIII i XIX-wiecznej historii górnictwa Górnego Śląska, wyników prac inwentaryzacyjnych i badań geologicznych w dawnych podziemnych obiektach pogórniczych w Górach Kaczawskich oraz na ziemi kłodzkiej, geoturystycznej roli reliktów działalności wydobywczej na Dolnym Śląsku i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, epizodów podziemnego górnictwa węgla brunatnego rejonu lubuskiego oraz tragicznej historii żołnierzy-górników, członków batalionów pracy przymusowej.

Ponadto odbyły się dwie sesje terenowe. W ramach pierwszej z nich uczestnicy Warsztatów zwiedzili sztolnię Henryk (niem. Hellmuth), z funkcjonującym w niej w latach 20-tych XX w. podziemnym magazynem materiałów wybuchowych kopalni węgla kamiennego Consolidirte Wenceslaus Grube. Później, mijając hałdę Upadowej Kazimierz (kopalnia węgla eksploatowana w latach 60-tych), udali się do obiektu Gontowa – elementu hitlerowskiego podziemnego kompleksu Riese. W ramach drugiej, niedzielnej sesji terenowej zaplanowano odwiedzenie historycznej sztolni srebra Silberloch, Walimia, rejonu Jeziora Bystrzyckiego (dawna osada górnicza Schlesierthal) oraz nieczynnego kamieniołomu melafiru w Świerkach. Niestety dojazd do większości tych obiektów został odcięty przez organizatora samochodowego rajdu górskiego, który zaniedbał rozpowszechnienia informacji o planowanych utrudnieniach w ruchu. W związku z tym członkowie Stowarzyszenia podjęli decyzję o zmianie planu sesji terenowej, po zwiedzeniu kamieniołomu w Świerkach, uczestnicy Warsztatów zostali zapoznani z pozostałościami najstarszego, sięgającego XII w., górnictwa srebra w rejonie Srebrnej Góry – w dolinie Chłopiny. Były to ślady dawnych szybów, hałd i sztolni, m.in. sztolni Friedrich na obszarze dawnej kopalni Heilige Dreifeltigkeit.

Program warsztatów

Hereditas Minariorum