III Warsztaty Górnicze, Kowary, 2022

III Warsztaty Naukowe Dziedzictwo i historia górnictwa odbędą się w dniach 8–9 października 2022 r. w Kowarach. Poza sesjami referatowymi planujemy przeprowadzenie sesji terenowych, podczas których udamy się m.in. do kowarskich podziemnych tras turystycznych, zobaczymy dawne zakłady przeróbki rud uranu R–1 oraz rezydencję hr. Fryderyka Wilhelma von Reden, dyrektora Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu i dobrodzieja śląskiego górnictwa.
Serdecznie zapraszamy!

II Warsztaty Górnicze, Ludwikowice Kłodzkie, 2020

W dniach 3–4 października 2020 r., w Ludwikowicach Kłodzkich koło Nowej Rudy odbyły się II Warsztaty „Dziedzictwo i historia górnictwa”. Zostały one zorganizowane przez Stowarzyszenie Naukowo-Edukacyjne Terra Minera, we współpracy z: Katedrą Górnictwa i Geodezji Politechniki Wrocławskiej, Zakładem Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Instytutem Historii Nauki PAN. Swoim Honorowym Patronatem Warsztaty objęła Pani Adrianna Mierzejewska, Wójt Gminy Nowa Ruda, a ich organizację finansowo wsparła Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park.

W Warsztatach uczestniczyli pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskiej Akademii Nauk, Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (Oddział Wrocławski oraz Muzeum Geologiczne w Warszawie), Archiwum Państwowego w Katowicach, członkowie Stowarzyszenia Pro Futuro i Bractwa Gwarków, a nawet Dyrektorzy katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu.

Do wygłoszenia w ramach trzech sesji referatowych zgłoszono 18 referatów, które dotyczyły bardzo różnorodnych zagadnień związanych z historią, dziedzictwem i wykorzystaniem pozostałości dawnego górnictwa. Poruszono w nich m.in. zagadnienia historii XX-wiecznego górnictwa siarkowego w rejonie Tarnobrzega, elementów XVIII i XIX-wiecznej historii górnictwa Górnego Śląska, wyników prac inwentaryzacyjnych i badań geologicznych w dawnych podziemnych obiektach pogórniczych w Górach Kaczawskich oraz na ziemi kłodzkiej, geoturystycznej roli reliktów działalności wydobywczej na Dolnym Śląsku i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, epizodów podziemnego górnictwa węgla brunatnego rejonu lubuskiego oraz tragicznej historii żołnierzy-górników, członków batalionów pracy przymusowej.

Ponadto odbyły się dwie sesje terenowe. W ramach pierwszej z nich uczestnicy Warsztatów zwiedzili sztolnię Henryk (niem. Hellmuth), z funkcjonującym w niej w latach 20-tych XX w. podziemnym magazynem materiałów wybuchowych kopalni węgla kamiennego Consolidirte Wenceslaus Grube. Później, mijając hałdę Upadowej Kazimierz (kopalnia węgla eksploatowana w latach 60-tych), udali się do obiektu Gontowa – elementu hitlerowskiego podziemnego kompleksu Riese. W ramach drugiej, niedzielnej sesji terenowej zaplanowano odwiedzenie historycznej sztolni srebra Silberloch, Walimia, rejonu Jeziora Bystrzyckiego (dawna osada górnicza Schlesierthal) oraz nieczynnego kamieniołomu melafiru w Świerkach. Niestety dojazd do większości tych obiektów został odcięty przez organizatora samochodowego rajdu górskiego, który zaniedbał rozpowszechnienia informacji o planowanych utrudnieniach w ruchu. W związku z tym członkowie Stowarzyszenia podjęli decyzję o zmianie planu sesji terenowej, po zwiedzeniu kamieniołomu w Świerkach, uczestnicy Warsztatów zostali zapoznani z pozostałościami najstarszego, sięgającego XII w., górnictwa srebra w rejonie Srebrnej Góry – w dolinie Chłopiny. Były to ślady dawnych szybów, hałd i sztolni, m.in. sztolni Friedrich na obszarze dawnej kopalni Heilige Dreifeltigkeit.

Program warsztatów

Hereditas Minariorum